KATI ATIK VE YEŞİL VADİ SU BİRLİĞİ TOPLANDI


Belediyeler Birliği Katı Atık ve Yeşil Vadi Su Birliğinin Kasım Ayı Olağan Toplantıları Belediyemiz meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.


 Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Olağan toplantısı, Birlik Başkanvekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleştirildi.  Toplantıda yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunması ve 2022 Mali Bütçenin görüşülmesi, Plan Bütçe Komisyonundan gelen 2022Mali Yılı Yatırım Plan ve Çalışma Programının Görüşülerek Oylanması, Plan Bütçe Komisyonundan Gelen Birliğe üye olmayan Belediyeler ve Kuruluşların 2022 Yılı için 1 Ton Evsel Katı Atık Depolama ücretinin belirlenmesi Görüşülerek oylandı.


Yeşil Vadi Su Birliği Kasım Ayı Olağan Toplantısı da belediyemiz meclis toplantı salonunda birlik üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yeşil Vadi Su Birliği Başkanvekili Hafize Şimşek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan plan bütçe komisyonundan gelecek 2021 mali yılı hazırlık bütçesinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.Tarih: 9.11.2021 - Bu Haber 549 kişi tarafından okundu.