Katı Atık ve Yeşil Vadi Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Katı Atık Birliği Yönetimi Belediyeler Birliği ve Yeşil Vadi Su Birliği 2021 yılı Meclis toplantıları gerçekleştirildi. Katı Atık Biriliği Yönetimi Belediyeler Birliği 2021 yılı Meclis toplantısı Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde Birlik Başkanının seçilmesi, Meclis 1. Başkanvekilinin seçilmesi, Meclis 2. Başkanvekilinin seçilmesi, Meclis Başkanlık divanına yedek ve asil üyelerin seçilmesi, Birlik encümen üyelerinin seçilmesi gizli oylama yapılarak belirlendi. Ayrıca 2021 Plan Bütçe Komisyon üyelerinin seçilmesi yapılarak, 2020 Mali yılı kesin hesabının Plan bütçe komisyonuna havalesi yapıldı. Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili Mutlu Erol Bakır, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek oturumu kapattı. Yeşil Vadi Su Birliği 2021 Yılı Meclis Toplantısı Hafize Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde Birlik Başkanının seçilmesi, Meclis 1. Başkanvekilinin seçilmesi, Meclis 2. Başkanvekilinin seçilmesi, Meclis Başkanlık divanına yedek ve asil üyelerin seçilmesi, Birlik encümen üyelerinin seçilmesi gizli oylama yapılarak belirlendi. Ayrıca 2021 Plan Bütçe Komisyon üyelerinin seçilmesi yapılarak, 2020 Mali yılı kesin hesabının Plan bütçe komisyonuna havalesi yapıldı. Yeşil vadi Su Birliği Meclis Başkanvekili Hafize yıldız toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek oturumu kapadı.


Tarih: 28.04.2021 - Bu Haber 711 kişi tarafından okundu.