Katı Atık ve Yeşil Vadi Su Birliği Toplandı

Belediyeler Birliği Katı Atık ve Yeşil Vadi Su Birliğinin Ekim Ayı Olağan Toplantıları Belediyemiz meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Ekim Ayı Olağan toplantısı, Birlik Başkanvekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. gündem maddeleri arasında yer alan 2021 Mali yılı bütçesinin plan ve Bütçe komisyonuna havalesi, 2021 mali yılı yatırım plan ve çalışma programının plan bütçe komisyonuna havalesi, birliğe üye olmayan belediye ve kuruluşların 2021 yılı 1 Ton evsel katı atık depolama ücretinin belirlenmesi plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Yeşil Vadi Su Birliği Ekim Ayı Olağan Toplantısı da belediyemiz meclis toplantı salonunda birlik üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yeşil Vadi Su Birliği Başkan Vekili Hafize Şimşek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan 2021 mali yılı hazırlık bütçesinin, plan ve bütçe komisyonuna havalesi, 2021 mali yılı yatırım çalışma programının görüşülmesi oy birliği ile karar verildi.


Tarih: 27.10.2020 - Bu Haber 893 kişi tarafından okundu.