Ekonomik Durum

Kırıkkale bir sanayi şehridir. M.K.E.K. Fabrikaları ile TÜPRAŞ Rafinerisi İlin ekonomik yapısına canlılık kazandırmaktadır. M.K.E.K. tesislerinde 3651 kişi, özelleştirme kapsamına alınan ve ERDEMİR'e bağlanan ÇELBOR A.Ş.'de 101 kişi, TÜPRAŞ Rafinerisinde ise 983 kişi istihdam edilmiştir.

376 iş merkezinin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi, İlin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında 7.000’e yakın işçi istihdam edilmektedir.

80 parselden oluşan Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları bitirilmiştir. 2000 ‘li yılların başında onlarca fabrikanın burada faaliyete geçmesi ile 4.000 ila 7.000 kişiye yeni istihdam alanları yaratılmış olacaktır.

Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesinin Kırıkkale Üniversitesine çok yakın olması nedeni ile bilimsel danışma hizmetlerinin yapılması ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır.

Keskin – Cankurtaran Mevkiinde projesi kabul edilen 2. Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarına kısa sürede başlanılacaktır. Kırıkkale 21.yüzyılda Devlet ve özel sektör yatırımları için cazip sanayi merkezi haline gelecektir.

Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında bulunan İlimize yapılacak yatırımlar için % 100 oranında yatırım indirimi uygulanmakta olup Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak olan müteşebbislerimiz 2002 yılından itibaren süper teşvik imkanlarından yararlanacaklardır.

İlin 2000’ li yıllarda turizm yönünden ekonomik gelir sağlayacak bir projesi de Kızılırmak Yeşil Vadi Projesidir. Kapulukaya Barajından, Kızılırmak Vadisi boyunca 24 km. uzunluğundaki bir alanı kapsayan bu proje 21. Yüzyılın önemli ekolojik projesidir. Bu proje hayata geçirildiği takdirde Ankara ve İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayacaktır.

2003 yılı Bütçe Gelirleri tahakkuku 209.8 trilyon TL. olup bütçe tahsilatı ise 188.9 trilyon TL’dir.  İl’deki 13.134 vergi mükellefi vergisini zamanında ve düzenli ödenmektedir. Toplam kamu harcamaları 161.3 trilyon TL olup harcama karşılama oranı % 119’dur.

DİE 2001 verilerine göre Kırıkkale’de kişi başına düşen Milli Gelir 2.725 $’dır. Bu özelliği ile İlimiz Türkiye sıralamasında 10. sırada yer almaktadır.

Kırıkkale’nin ekonomik yapısında tarım, önemli bir geçim kaynağıdır. Aktif nüfusun % 51.2'si tarımla uğraşmaktadır.

İldeki tarıma elverişli arazi 306.506 hektar olup İl yüzölçümünün % 66,2'sini teşkil etmektedir. Tarım arazilerinin % 96'sı tarla arazisi olarak kullanılmaktadır. Sulanabilme imkanına sahip olan tarım arazisi miktarı 38.399 hektardır.

Genel olarak il topraklarında hububat üretimi yaygındır. Bunun yanı sıra baklagiller ve endüstriyel bitki üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Yörede kavun, karpuz ve üzüm üretimi de önemlidir. Bunlara ilişkin ekim alanı, üretim ve verim durumları aşağıdaki tabloda sunulmuştur :

(2003) Tarım sektöründe verimi artırmaya yönelik demonstratif çalışmaların yanı sıra sulu tarıma geçişi sağlayacak gölet ve baraj yapımlarının etütleri hızlandırılmıştır. İlimizde tarımsal sulamaya önem verilerek, Balışeyh- Akçakavak, Sulakyurt ve Kızılırmak - Hamzalı Barajları ile Keskin Ceritmüminli Göletinin etüdü yaptırılmış, projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Hasandede ve Keskin-Cinali Göletlerinin yapımına başlanmıştır.

Tarım Sektöründe kırsal kesimin gelir artışını sağlamaya yönelik projeler geliştirilerek Özel idare ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın destekleriyle uygulamaya konulmuştur.

1996-2003 yılları arasında gerçekleştirilen önemli projeler;

- 39 adet selektör, 10 adet rotövatör, 22 Adet slaj makinesi, 7 Adet Mibzer, 9 Adet Tozatar Makinesi alınmıştır.
- Bağcılığı geliştirmek için 1996-2001 döneminde toplam 395.000 adet aşılı Amerikan asma anacı temin edilip çiftçilerimize dağıtılmıştır.
- Yine aynı dönemde 27.500 adet aşılı ceviz fidanı, 190.000 meyve fidan dağıtılmıştır.
- 1996-2001 döneminde 16.120 m2 örtü altı sera yapımı gerçekleştirilmiştir.
- Hacılar kasabasında Tarımsal Demonstrasyon Merkezi kurulması ve ayrıca yapımına başlanacak olan Enerji Santralinden yararlanılarak "Seracılık Alanı" düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.
- İl Tarım Müdürlüğünce Özel İdare katkısıyla  2003 yılında 9 dekar alanda 45.000 çilek fidesi, 4500 adet ceviz fidanı, 1400 adet meyve fidanı çitçilerimize sembolik ücretle dağıtılmış, 5 adet selektör alınmıştır.

İlimizde hayvancılık kırsal kesimde önemli bir gelir kaynağıdır. Özel İdare tarafından finanse edilen arı kovanı imalathanesi, bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirme projesi, hayvan hastanesinin kurulması önemli projelerimizdir.

İl’de süt hayvancılığı ve süt ürünlerini geliştirmek amacıyla Kırıkkale Merkez, Balışeyh, Delice,Keskin ve Karakeçili'de süt toplama merkezleri kurulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda son iki yılda toplanan süt miktarı günlük 2 tondan 20 tona çıkarılmıştır. Valiliğimizin destekleriyle yaptırılan Çelebi’deki süt fabrikası 2000 yılında üretime geçmiştir.

1998 yılında İlimiz Merkez Çullu ve Ahılı Kasabalarında kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine 200 adet gebe süt düvesi dağıtımı yapılmıştır. 1998 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Kırıkkale-Merkez’de 17 adet, Keskin’de 72, Delice’de 56 adet, Sulakyurt’ta 22 adet, Karakeçili’de 18 adet, Bahşili’de 18 adet, Yahşihan’da 20 adet, Balışeyh’te 20 adet, Çelebi’de 27 adet gebe süt düvesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sivil kuruluşlarca da 58 adet gebe süt düvesi temin edilmiştir. Böylelikle İlimizde 1998 yılında toplam 528 adet gebe süt düvesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.1999 yılında ise; K.kale-Merkez'de 33 (Hasandede 17+ Karacalı16), Çelebi'de 32, Delice'de 231, Karakeçili'de 32, Keskin'de 20, Sulakyurt'ta 36 ve Yahşihan'da 22 adet olmak üzere toplam 406 adet gebe süt düvesi dağıtılmıştır. 2000 yılında Sulakyurt'ta 29 adet, Karakeçili'de 200 adet, Kırıkkale-Dağevi Köyünde 46 adet ve Çelebi'de ise 10 adet olmak üzere toplam 286 adet gebe süt düvesi dağıtılmıştır. 2001 yılında ise Kırıkkale-Dağevi Köyünde 34 adet gebe süt düvesi dağıtılmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla;1999 yılında Sulakyurt İlçesinde 250 adet koyun, 2000 yılında Bahşili İlçesinde 90 adet, Yahşihan İlçesinde 100 adet ve Sulakyurt İlçesinde ise 130 adet koyun dağıtılmıştır. Ayrıca Yerel-Bir tarafından Merkez-Dağevi'nde 360 adet koyun dağıtılmış olup 2000 yılı içinde toplam 680 adet koyun dağıtılmıştır. 2001 yılında ise Balışeyh İlçesinde 80 adet, YEREL-BİR tarafından ise 160 adet olmak üzere toplam 240 adet koyun dağıtılmıştır. 2003 yılında ise 90 adet süt ineği, 2700 adet hindi dağıtılmıştır.

Ayrıca 4891 arı kovanı, 7.070 civciv ve 18.000 hindi palazı fakir çiftçilerimize verilmiştir.

Balışeyh İlçemizde 850 da. arazi üzerine AYTAÇ A.Ş. tarafından kurulan 90 da. kapalı alanda 300.000 adet kapasiteli bir damızlık piliç üretim tesisi kurulmuş ve 2001 yılında hizmete açılmıştır.