Delice Belediyesi

İlçe Merkezinde Çömelek Kaya adıyla bilinen bölgede çıkan tarihi kalıntılardan, İlçeye ilk yerleşenlerin Hititler olduğu sanılmaktadır. 1760-1780 yıllarında, Osmanlı İmparatorluğunun Türkmen ve Yörük boylarını mecburi iskana tabi tutması sonucu Çorum Ayanı Mahmut Bey tarafından görevlendirilen Demirci KARABEKİR ve KARADUMAN adlı şahısların obalarını toplayarak İlçe Merkezinin şimdiki adıyla KARABEKİR mahallesi olan yerleşim yerinde bir köy kurdukları, kurucusu KARABEKİR adına izafeten de buraya KARABEKİR adının verildiği bilinmektedir. Meydan Larusse kayıtlarında İlçenin ilk adının PİRAN olduğu anlaşılmaktadır. Şimdiki adını ise Delice Irmağından almıştır.

Keskin (Kırıkkale) ilçesine bağlı bir köy iken 1928 yılında bucak haline getirilen Delice, 1946 yılında Kırıkkale ilçe olunca buraya bağlanmış ve 1960 yılında 36 bağlı köy ile birlikte ilçe şekline getirilmiştir. Kırıkkale'ye 54 km mesafede olan İlçede 8 mahalle bulunmaktadır.  Yüzölçümü 750 km2  dir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 10.512 dir.

Belediye Başkanı: TURGUT ÖZDEM