Alo Zabıta

153 ZABITA FAALİYETLERİ: Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerimizi sıklaştırarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda alış veriş yapmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda basında çıkan haberler vatandaşlarımızın sorunlarına eğilmemizde yardımcı olduğu için buradan basınımıza da teşekkür ediyoruz.

Seyyar satıcılarla yapılan mücadelelerimiz devam etmektedir. Fakat mücadele esnasında vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bizlere yardımcı olmasını istiyoruz.

Besi ahırları ile ilgili olarak 25.08.2004. tarih ve 88 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Komisyon Kararına istinaden sekreterya işlemlerini Tarım İl Müdürlüğünün yürüttüğü ve her hafta çarşamba günleri Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanları ile birlikte zabıta ekiplerimiz Hayvan Besi Ahırlarını yerinde tespit ederek hayvanlarını şehir dışına taşımaları için tebligatları yapılmaktadır. Şehir merkezinde kömürlerle ilgili 06.07.2004 tarih ve 61 sayılı Valilik oluru ile oluşturulan Komisyon Kararına istinaden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte zabıta ekiplerimizin denetimleri sürmekte olup, ayrıca ardiyeciler sitesinde dükkan dışarısına kömür dökmemelerine müsaade edilmemektedir. Yılbaşından sonra ise kömür satışlarının torbalı olacağından açığa kömür döken esnaflara ve vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır. Kalorifer kömürlerinin de torbalı olması yönünde de çalışmalarımız sürecektir. Gereği için bilgilerinize rica ederim.

1- BELEDİYE ZABITASININ TARİHÇESİ

İnsanlar, topluluklar oluşturarak yaşamaya başladıklarında, doğumlarından ölümlerine kadar, sürekli olarak belediye hizmetleri ile iç içe yaşamlarını sürdürdüler. Belediye Zabıtası, belediye hizmetleriyle asla soyutlanmayacak biçimde bu hizmetlerle bütünlenmiş olarak değişik isimler adı altında tarih içinde yerini almıştır. Bu görevliler, yerine göre ihtisaslaşmış olarak ve icabında, kol ve terazi tabir edilen kendi özel ekipleriyle, genel kolluk görevleri arasında , belediye ile ilgili kontrolleri, çarşı Pazar kontrolleri, temizlik kontrolleri, çeşitli inşaat kontrolleri yapar ve derhal yerinde yaptırıma giderek, hemen orada cezasını verirlerdi. 04 Eylül 1826 yılında ihtisap nezareti adı altında zabıta teşkilatı kurulmuştur ve Cumhuriyetin ilanına kadar böyle devam etmiştir. Zaman içinde sürekli atılımlar yaparak bugünkü çağdaş duruma gelmiştir.

2- BELEDİYE ZABITASININ TANIMI ve GÖREVLERİ :

Belediye sınırları içinde, beldenin intizam, sıhhat ve huzurunu oluşturup korumak, Belediye Kanunu, Kuralları ve yasakları ile, bunların doğrultusunda verilen emirleri uygulamak, Belediye Kanununun 15 ve 19. maddelerinde yazılı görevlerin yerine getirilmesiyle belediye suçlarını takip etmek, ayrıca belediye ceza kanunlarına dayanarak gerektiğinde bu suçları cezalandırmak ve yaptırıma yöneltmek, belediyelere görev veren kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, Belediye’nin icra organı olarak yasal işlemleri yapmak gibi hususlar, Belediye Zabıtası’nın genel olarak görev çerçevesini oluşturmaktadır. Böylece, belediyeler sınırları içinde yaşayanların huzurunu, sağlığını, selametini korumağa, belde düzenini oluşturmaya yönelik olarak belediye yasakları adı altında bir dizi kurallar koyarak, icra organı olan belediye zabıtası vasıtasıyla bunları uygulatır.

3- KIRIKKALE BELEDİYE ZABITASININ KURULUŞU ve ÇALIŞMALARI:

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Teşkilatı 11.01.1949 yılında kurulmuş olup; doğrudan Belediye Başkanına bağlıdır. Şehrimizde 60 personelle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Zabıta hizmetlerimiz belediye sınırları dahilinde 4 zabıta karakolu, 2 zabıta noktası, gezici hazır ekibi, 2 adet araç ve bir çekici desteğinde, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde çalışmalarımız büyük bir özveriyle aksatılmadan sürdürülmektedir. Belediye zabıtası olarak, şehir düzenini oluştururken, halkın, sağlığını, huzurunu, selametini, sağlamaya yönelik çalışmalarımızda, cezaya yönelmeden öncelikle, halkı eğiterek ve öğreterek yapmayı amaçlamaktadır. Ancak, bu şekilde sonuç alınmazsa diğerlerinin haklarını korumak ve onlara uygun zemin oluşturmak düşüncesiyle en son çare olarak cezai uygulamaya yöneltmek zorunluluğunda kalınmaktadır. Cezalandıran, vuran, kıran,yıkan bir zabıta imajını silerek, eğiten, yol gösteren bilinçlendiren ve ortak sorunlara en iyi çareyi, halkımızın katılımıyla, beraberce ortaya çıkaran halkın her zaman yardımına koşan güler yüzlü, adil ve dürüst bir zabıta medeni anlayışımızın temel hedefidir.