Tarihi Kırıkkale Evleri

Betonarme imalatının %50 si tamamlandı. İşin süresi Aralık 2016 dır.